Privacy- en Cookieverklaring

Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om inzicht te geven hoe wij als bedrijf veilig en verantwoord met persoonsgegevens omgaan. Reefhors B.V. verkrijgt persoonsgegevens van derden, zoals gegevens die een leverancier of klant, aan ons verstrekt via e-mail, telefoon, post of persoonlijk. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons houden aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG).

Persoonsgegevens

Reefhors B.V. verwerkt uw persoonsgegeven doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de product(en) en dienst(en) die u afneemt.

 • - Voor- en achternaam
 • - Bedrijfsnaam
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres
 • - Bankrekeningnummer

Doeleinden en grondslang

 • - Versturen van de bestelling, verwerken van de betaling en communicatie over de bestelling
 • - Persoonlijk advies
 • - Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld fiscale wetgeving
 • - Vastleggen van bewijs

Bewaartermijn

Wij bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Verstrekking aan derden

Reefhors B.V. deelt uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens, of wilt u gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun u ons bereiken op onderstaand adres.

Per mail: info@reefhors.nl

Per post: Reefhors B.V. Oude Eibergseweg 17C 7161 RN Neede

Indien u van mening bent dat Reefhors B.V. uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Reefhors B.V. op uw verzoek van inzage, dan heeft u het recht om hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Cookies die Reefhors B.V. gebruikt

Reefhors B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Met analytische cookies kunnen wij het bezoek op onze website meten. Ze geven ons bijvoorbeeld informatie over hoe vaak onze website wordt bezocht, waar het verkeer weg komt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s populair zijn. Hiermee kunnen wij de kwaliteit en effectiviteit van onze website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om toestemming te vragen, mits Reefhors B.V. Google Analytics privacy vriendelijk heeft ingesteld.

Hiervoor hebben wij de volgende stappen uitgevoerd:

 • - Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
 • - Gegevens delen met Google is uitgezet
 • - IP-adres wordt geanonimiseerd
 • - Verkregen informatie door Google Analytics cookies worden niet gedeeld met ander Google diensten

Google Analytisch maakt gebruik van de volgende cookies:

Naam                 Omschrijving                                                         Bewaartermijn

-ga                     Analyseren gedrag op de website                         2 jaar

-gid                    Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden   24 uur

Neede, 25 mei 2018

Spoed = spoed
Levering, advies en ondersteuning
Wanneer nodig leveren, adviseren en ondersteunen wij 24 uur per dag en 7 dagen per week